About the Program

Notice: In July 2013, after almost 19 years, SAP-VN stopped the Free Meals Project at Da Thien school. The school is now able to support itself and no longer needs SAP-VN’s help.

We currently support 30 students at Khanh Hoa Center for Education and Rehab for Special Need Children in Nha Trang. SAP-VN pays for tuition and meal fee for these students. The average cost per student is 120 USD/year.

Since April 1995, SAP-VN has sponsored the free meal program for students at Da Thien School for Disabled Children in Tan Thuan Tay village of Nha Be district, Saigon. The school serves 60 - 80 disabled students. Da Thien School for Disabled Children is managed by an excellent and dedicated staff led by Mrs. Nguyen Thi Thu Mai, the school's principal. SAP-VN is proud to be a sponsor of the Da Thien School For Disabled Children. The annual funding for the school is about $7,000.

To visit Da Thien School For Disabled Children, please contact: Mrs. Nguyen Thi Thu Mai, 78/12 Ap 5 Xa Tan Thuan Tay, Quan 7 Nha Be, Sai Gon, Phone: 848-728167.

Program Summary

YearLocationQuantityLevel
Total48
2010An Giang1Preschool/Flood Shelter
2007An Giang5Preschool/Flood Shelter
2006Khai Trí, An Giang1Dormitory
Vĩnh Châu, Châu Ðốc, An Giang2Kindergarten
2005Thanh Hóa1Kindergarten
2004Nhõn Hội, An Phú, An Giang1Preschool/Flood Shelter
Ðiện Nam, Ðiện Bàn, Quảng Nam2Kindergarten
Ðiện Thắng, Ðiện Bàn, Quảng Nam2Kindergarten
2003An Hiệp, Tuy An, Phú Yên3Kindergarten
Nhõn Hạnh, An Nhõn, Bình Ðịnh2Kindergarten
Phú Xuân, Phú Tân, An Giang1Preschool/Flood Shelter
2002Kim Long, Huế2Kindergarten
Bình Phú, Tân Hồng, Ðồng Tháp1Kindergarten
An Hiệp, Tuy An, Phú Yên2Kindergarten
2001An Vinh, Quýnh Phụ, Thái Bình4Kindergarten Preschool
2000An Ninh, Mỹ Tú, Sóc Trãng2Kindergarten
1999Tam Thuận, Thanh Khê, Ðà Nẵng2Elementary
Phú Hiệp, Tam Nông, Ðồng Tháp3Elementary
1998Cẩm An, Hội An, Quảng Nam2Kindergarten
N'Thol Hạ, Ðức Trọng, Lâm Ðồng2Kindergarten
1997Quách Phầm, Ðầm Dõi, Cà Mau3Elementary
Xuân Sõn, Vạn Ninh, Khánh Hòa2Elementary
1996Hòa Thịnh, Tuy Hòa, Phú Yên2Elementary

The Cases

The congenital heart defect surgery project was initiated due to request for help from An Giang Children's Fund. Surgery was performed at Saigon Pharmaceutical and Medical School Hospital in June 2012. Thanh Nguyen visited the children in August 2012. Their parents reported that they recovered well. All five children were in good health condition at the time of visit. The surgery cost after insurance payment was shared by An Giang Children's Fund (30%) and SAP-VN (70%).

1
3
5
2
4
6
7

1 Lê Thị Trúc Phương

2 Nguyễn Thành Hiếu

3 Trần Chí Hiếu

4 Nguyễn Thị Ánh Hường

5 Đặng Ngọc Nghé before his surgery at Saigon Pharmaceutical and Medical School Hospital. Surgeon at the hospital claimed that Dang Ngoc Nghe (Tetralogy of Fallot) could have died if his surgery were delayed for another month. The surgeon believed that the surgery saved Nghe's life.

6 Hường's home

7 Thanh Nguyen visited Đặng Ngọc Nghé and his family.
Five Children from Cho Moi, An Giang

Children Name Age Diagnosis Surgery Cost Ins* Paid LCF* Paid SAP-VN Paid
ĐẶNG NGỌC NGHÉ 1998 Tetralogy of Fallot 2,593 352 672 1,568
LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG 2003 Septal Defect 2,205 930 383 893
NGUYỄN THÀNH HIẾU 2000 Patent Ductus Arteriosus 1,748 1,125 187 436
NGUYỄN T ÁNH HƯỜNG 2000 Septal Defect 2,742 977 529 1,235
TRẦN CHÍ HIẾU 2003 Septal Defect 2,567 1,228 402 938
Total 5 cases 11,855 4,612 2,173 5,070
Average per case 2,371 922 435 1,014

*Ins: Government Health Insurance for children 12 or younger.

*LCF: Local Children's Fund.

About the Program - SƠ LƯỢC CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH

In 1993, SAP-VN started the Orthopedic Surgery Program, also known as "A Chance to Walk!". This program provides free corrective surgery to impoverished disabled children in Vietnam. More than 3,300 disabled children have received help from SAP-VN through this program. About 2/3 of our annual budget goes into this project, which makes it the biggest and most important project of SAP-VN.

On behalf of the handicapped children, SAP-VN would like to acknowledge the generous contributions from our sponsors and friends which have made our orthopedic surgery program a great success! Through these contributions, these children have received the most precious gift of all: a chance to walk.

Nãm 1993 hội SAP-VN thành lập Chương Trình Phẫu Thuật Chỉnh Hình. Chương trình này bảo trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật thuộc diện nghèo ở Việt Nam. Tính ðến nay, trên 3,300 em khuyết tật ðã nhận ðýợc trợ giúp từ chương trình này.

Thay mặt cho những trẻ em khuyết tật, hội SAP-VN chân thành ghi nhận những ðóng góp và ủng hộ rộng rãi từ các nhà bảo trợ và thân hữu hầu giúp cho chýõng trình phẫu thuật chỉnh hình của hội gặt hái ðýợc nhiều thành công. Chính nhờ vào những ðóng góp ðó, các em ðã nhận ðược món quà quý báu hõn hết ðó là “cơ hội ði lại ðược.”

Current Locations of Surgery

  • Trung Tam Ky Thuat Chinh Hinh Bac Thai
  • Benh Vien Chinh Hinh Thai Nguyen
  • Trung Tam Chinh Hinh Tam Diep, Ninh Binh
  • Trung Tam Chinh Hinh Thanh Hoa
  • Trung Tam Chinh Hinh Qui Nhon
  • Trung Tam Chinh Hinh Can Tho

The Cases - NHỮNG MẨU CHUYỆN

"Little My Ngoc beams as her mother places her on a tricycle. Last year, she had been confined to her bed, unable to bend, move or walk. This year, she can walk using an aluminum walker and with assistance from her mother. She smiles endlessly as she shows off her new found abilities."

“Gương mặt em Mỹ Ngọc rạng rỡ lên khi mẹ ðặt em ngồi vào xe ðạp ba bánh. Chỉ một nãm trước ðây em nằm liệt một chỗ trên giường, không co duỗi, cử ðộng hay ði lại ðược. Nay em có thể tự ði lại bằng nạng nhôm và hay nhờ mẹ dìu. Em luôn cười thật tươi ðể khoe với mọi người khả nãng mình mới khám phá.”

"9 year old Pham Trung Kien had cerebral palsy. His joints and ligaments were so spastic that his knees could not be bent and his legs could not be uncrossed. Getting dressed in the morning was no small feat for Kien and his mother. Though surgery could not restore his ability to walk, it allowed Kien to regain some dignity, despite such a disabling handicap."

“Em Phạm Trung Kiên, 9 tuổi, bị bại não. Những khớp xương và gân ðều bị cứng cho nên em không gấp ðầu gối ðược và hai chân vắt chéo qua nhau không dạng ra ðược. Thay quần áo cho em mỗi buổi sáng là cả một vấn ðề cho em và mẹ. Mặc dù phẫu thuật không giúp phục hồi chức năng ði ðứng, nhưng ðã giúp cho em thêm tự tin và bớt mặc cảm vì tình trạng khuyết tật của mình.”

How You Can Help

With only $300, you can give a child "A Chance to Walk". By financing his/her orthopedic surgery, you are making a difference: changing his/her life.
Donate Now

Nguyen Thi My Ngoc, Age: 13
before
after
Nguyen Ngoc Tinh, Age: 9
before
after

Program Summary

YearLocationsNumber of Children
Total11,419
2017Hà Nội, Cần Thơ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bình Định, Quy Nhơn, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp463
2016Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bình Định, Quy Nhơn, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp410
2015Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bình Định, Quy Nhơn, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp476
2014Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bình Định, Quy Nhơn, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp559
2013Cao Bằng, Sơn Tây, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bình Định, Quy Nhơn, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An489
2012Cao Bằng, Sơn Tây, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bình Định, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang498
2011Cao Bằng, Sơn Tây, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bình Định, Khánh Hòa, An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang439
2010Cao Bằng, Sơn Tây, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Kontum, An Giang, Trà Vinh, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An530
2009Sơn Tây, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hòa Bình, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kontum, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau685
2008Hà Tây, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Cao Bằng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sài Gòn, Gia Lai, Kontum631
2007Lam Dong, Tra Vinh, Ninh Binh, Dong Thap, An Giang, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ha Tay, Thanh Hoa, Hau Giang, Son La, Tuyen Quang688
2006Lam Dong, Tra Vinh, Ninh Binh, Dong Thap, An Giang, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ha Tay, Thanh Hoa, Hau Giang, Son La, Tuyen Quang525
2005Thai Binh, Lam Dong, Tra Vinh, Ninh Binh, Nam Dinh, Dong Thap, Ben Tre, An Giang, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ha Tay, Thanh Hoa, Hau Giang593
2004Thai Binh, Lam Dong, Tra Vinh, Ninh Binh, Nam Dinh, Dong Thap, Ben Tre, An Giang, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Da Nang/Quang Nam575
2003Thai Binh, Lam Dong, Tra Vinh, Soc Trang, Ninh Binh, Nam Dinh, Vinh Long, Dong Thap, Ben Tre, An Giang, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa600
2002Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa, Phu Yen, Ben Tre, Dong Thap, Soc Trang, Tra Vinh, Vinh Long683
2001Thai Binh, Nam Dinh, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa, Phu Yen, Ben Tre, Dong Thap, Soc Trang, Tra Vinh, Vinh Long536
2000Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa, Phu Yen, Lam Dong, Ben Tre, Dong Thap, Soc Trang, Tra Vinh, Vinh Long662
1999Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh, Da Nang, Khanh Hoa, Lam Dong, Dong Thap, Soc Trang, Tra Vinh, Vinh Long669
1998Khanh Hoa, Thai Binh, Ninh Binh, Lam Dong, An Giang489
1997Khanh Hoa, Thai Binh, Ninh Binh, Lam Dong, An Giang114
1996Thai Binh, Chau Doc, Phu Yen35
1995Binh Thuan, Phan Thiet, Long An, Sai Gon17
1994Kien Giang, Sai Gon, Long An44
1993Kien Giang, Sai Gon, Long An9

A Gift of Sight

Cataract is one of the most common causes of blindness that affect many elderly people in Vietnam. It can be safely treated with surgery to restore sight and improve the quality of life of those who suffer from this condition. However, many elderly people in Vietnam cannot afford the cost of cataract surgery, which averages about $50, and therefore suffer from loss of sight as a consequence.

In response to this need, SAP-VN began the cataract surgery program in 2005 with the goal of providing the ‘gift of sight’ to the poor and elderly population in Vietnam who could not otherwise afford this surgery. SAP-VN established collaborations with ophthalmologists and hospitals in Vietnam to pilot the project in the first few years. After assessing where the needs are high, we entered into partnership with the Can Tho Eye & Oromaxillofacial Hospital, who perform all the surgeries and we sponsor all the costs associated with the procedures. Our associates in Vietnam work with local health officials to identify areas with high incidences of cataract and arrange for screenings of possible candidates to receive the cataract surgeries.

Selected patients are operated at local district hospital and stay overnight to be assessed the next day by the surgeon. In the past years that we have had this program, we have had excellent results for the patients as indicated by post-op assessments on the day after surgery. Vision tests performed after the second day post-surgery showed that a majority of patients reported being able to see well. No patients experienced complications or infections.

Prior to being discharged from the hospital, each patient is given an eye care package, which includes eye medications and post-op care instructions. SAP-VN also supplements this package with a small monetary gift. In addition to that, a few weeks after the surgery, patients are invited to return to a local clinic or a hospital to have their operated eye(s) re-examined by an eye care professional. The recoveries have been very positive with most of the patients reporting significant improvement in their vision.

How You Can Help

With the success of the Cataract Surgery Program in 2005, our goal in the coming years is to expand this program to reach many more cataract patients. In order to achieve this goal, we are continuing to seek additional funding. With an average cost of less than 50 USD per eye surgery, you are able to give the precious gift of sight to a cataract patient, who otherwise would have no access to medical care and treatment.
Donate Now


Program Summary

YearLocationsNumber of Patients
Total12,414
2017Trà Vinh, Cần Thơ870
2016Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng977
2015Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng1,400
2014Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng1,409
2013Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng1,310
2012Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng1,206
2011Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cần Thơ, Cà Mau1,070
2010Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau1,113
2009Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau997
2008Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Quảng Nam723
2007Bac Lieu, An Giang, Vinh Long742
2006Bac Lieu, Thanh Hoa, An Giang302
2005An Giang, Various provinces295
 

Address & Info

 

Address: 12881 Knott Street, Suite 116, Garden Grove, CA 92841

Phone: (714) 901-1997
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
EIN/Tax ID: 33-0539755

Office Hours: Most Saturdays 11AM - 5PM

AmazonSmile Foundation will donate 0.5% to SAP-VN if you shop on Amazon using this link.

SAP-VN Office Map

Our Sponsors