Về các Giỏ Hoa Đất và Tranh Ghép Gỗ
About the Ceramic Flower Baskets and Wood Carved Paintings

Nằm ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi đi vào hoạt động năm 2006 với chức năng hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở Sài-gòn và các tỉnh, thành khác. Trung tâm có 12 lớp dạy nghề như điện tử, sửa điện thoại di động, hoa vài, hoa đất sét, vẽ, thêu, tranh ghép gỗ, v.v.. , Mỗi năm Trung tâm dạy khoảng 200 - 300 em học sinh khuyết tật, học phí và ăn ở hoàn toàn miễn phí.
Từ tháng 10, 2016 SAP-VN đã tài trợ lớp học làm hoa đất sét cho 15 em học sinh. Đến cuối tháng 10, 2017, các em sẽ hoàn thành khóa học và SAP-VN tặng mỗi em một bộ đồ nghề làm quà tốt nghiệp để các em bắt đầu hành nghề.

Các giỏ hoa đất và tranh ghép gỗ rất đẹp bày bán hôm nay là sản phẩm của các em học sinh tại Trung tâm

The Vocational School for Handicapped Youth and Orphans in Hóc Môn, Saigon was established in 2006. The school’s objective is to teach a trade and find employment for handicapped children and orphans in Saigon and neighboring cities. The school offers 12 different classes in electronics, mobile phone repair, making silk and ceramic flowers, painting, embroidery, wood carving, etc. The school trains about 200 to 300 students annually.
Since October 2016, SAP-VN has sponsored the ceramic flower making class with 15 students. The students will graduate at the end of October 2017, and each student receives a tool kit from SAP-VN as a graduation gift.

The beautiful ceramic flower baskets and the hand carved wood paintings for sale today are the results of the student’s hard work.

 

 

 

 

 

 


 

Contact, Address, Tax ID Info

Address: 12881 Knott Street, Suite 116, Garden Grove, CA 92841

Phone: (714) 901-1997
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
EIN/Tax ID: 33-0539755

Office Hours: Most Saturdays 1PM - 5PM

AmazonSmile Foundation will donate 0.5% to SAP-VN if you shop on Amazon using this link.

SAP-VN Office Map
 

Our Sponsors