Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng – Giáo Dục Trẻ Em Khuyết Tật Khánh Hòa

Each year, SAP-VN sponsors lunch for 30 poor students attending the Rehabilitation and Education Center for Children with Disabilities in Khánh Hòa.

Students have a variety of disabilities such as deaf-mute, Down syndrome, and mental retardation. Each student receives 100 USD/year.

Khánh Hòa Rehabilitation – Education Center for Children with Disabilities serves children with disabilities through services such as providing medical care, rehabilitation, physical therapy, vocational training and normal schooling. In addition, the center also organizes activities and recreational events for children with disabilities.

Mỗi năm SAP-VN tài trợ tiền ăn trưa cho 30 học sinh nghèo đang theo học tại Trung tâm Phục hồi Chức năng – Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa (Trung Tâm Khuyết Tật). Các học sinh có nhiều dạng khuyết tật như câm & điếc, hội chứng Down, chậm phát triển trí tuệ. Mỗi học sinh được tài trợ 100 USD/năm.

Trung tâm Phục hồi Chức năng – Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa (Trung Tâm Khuyết Tật) phục vụ trẻ em khuyết tật qua các dịch vụ như khám bệnh, phục hỗi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp, dạy chữ, dạy nghề thủ công. Ngoài ra Trung Tâm Khuyết Tật cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cho các trẻ khuyết tật.

Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Hốc Môn

The Vocational School for Handicapped Youth and Orphans in Hóc Môn, Saigon was established in 2006. The school’s objective is to teach a trade and find employment for handicapped children and orphans in Saigon and neighboring cities. The school offers 12 different classes in electronics, mobile phone repair, making silk and ceramic flowers, painting, embroidery, wood carving, etc. The school trains about 200 to 300 students annually.

Since October 2016, SAP-VN has sponsored the ceramic flower making class with about 15 students. When the class ends, each student receives a tool kit from SAP-VN as a graduation gift.

Nằm ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi đi vào hoạt động năm 2006 với chức năng hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở Sài-gòn và các tỉnh, thành khác. Trung tâm có 12 lớp dạy nghề như điện tử, sửa điện thoại di động, hoa vài, hoa đất sét, vẽ, thêu, tranh ghép gỗ, v.v.. , Mỗi năm Trung tâm dạy khoảng 200 – 300 em học sinh khuyết tật, học phí và ăn ở hoàn toàn miễn phí.

Từ tháng 10, 2016 SAP-VN đã tài trợ lớp học làm hoa đất sét cho 15 em học sinh. Khi hoàn thành khóa học, SAP-VN tặng mỗi em một bộ đồ nghề làm quà tốt nghiệp để các em bắt đầu hành nghề.

Vocational School for the Handicapped

Vocational School for the Handicapped

Vocational School for the Handicapped

Vocation School for the Disabled Yearly Summary

YearLocations# of Students
1992-20075960
2008Sài Gòn80
2009Sài Gòn80
2010Sài Gòn80
2011Sài Gòn80
2012Sài Gòn80
2013Sài Gòn80
2014Khánh Hòa30
2015Khánh Hòa30
2016Khánh Hòa30
2017Khánh Hòa, Sài Gòn45
2018Khánh Hòa, Sài Gòn42
2019Khánh Hòa, Sài Gòn42
2020Khánh Hòa, Sài Gòn42
2021Khánh Hòa, Sài Gòn45
2022Khánh Hòa, Sài Gòn45
Total6791

How You Can Help

Feel free to donate to one of our multiple projects with any amount you want to help. We are thankful for any donation!