Happy Lunar New Year of The Dragon 2024 – Chúc Mừng Năm Mới! Thân chúc quý ân nhân, thiện nguyện viên và thân hữu năm mới Qúy Mão nhiều sức…

Happy Lunar New Year of The Cat 2023 – Chúc Mừng Năm Mới! Thân chúc quý ân nhân, thiện nguyện viên và thân hữu năm mới Qúy Mão nhiều sức…

Happy Lunar New Year of The Tiger 2022 – Chúc Mừng Năm Mới! SAP-VN would like to wish all of our supporters and volunteers a peaceful and prosperous New Year….

TẾT 2020 SAP-VN kính chúc quý ân nhân, thiện nguyện viên  và thân hữu năm mới an khang và thịnh vượng. SAP-VN would like to wish all of our supporters…

TET 2017 Cung Chuc Tan Xuan 2017 Happy Tet 2017

Copyright © Social Assistance Program for Vietnam (SAP-VN). All Rights Reserved.