Happy Lunar New Year of The Cat 2023 – Chúc Mừng Năm Mới!

Thân chúc quý ân nhân, thiện nguyện viên và thân hữu năm mới Qúy Mão nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng.

Hội Đồng Quản Trị SAP-VN

We would like to wish our supporters and volunteers a healthy, peaceful and prosperous Year of the Cat.

The Board of Directors of SAP-VN

Copyright © Social Assistance Program for Vietnam (SAP-VN). All Rights Reserved.