TẾT 2020

SAP-VN kính chúc quý ân nhân, thiện nguyện viên  và thân hữu năm mới an khang và thịnh vượng.

SAP-VN would like to wish all of our supporters and volunteers a peaceful and prosperous New Year.

Copyright © Social Assistance Program for Vietnam (SAP-VN). All Rights Reserved.